Hizmet Standartları Tablosu

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Yıllık Faaliyet Raporları

1-Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken tablolar

20 İŞ GÜNÜ

2

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1-Rapor hazırlanırken doldurulması gereken tablolar.

6 İŞ GÜNÜ

3

Stratejik Plan Çalışmaları

1-Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar

İSTENİLEN SÜREYE BAĞLI

4

Özel Bütçe Kapsamındaki Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler                                  

2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi

4 İŞ GÜNÜ

5

Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi

1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı                                                                       

2-Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz Yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı

4 İŞ GÜNÜ

6

Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerini Yürütmek.

1-Borçlandırma Onayı, Hesaplama Tablosu

BORÇLANDIRMA VEYA TAZMİNE HÜKMOLUNMA YAZISININ GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEMLERE BAŞLANIR.

7

Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi

1-Katkı payı İadelerinde; ilgili birim yazısı, öğrenci dilekçesi, ödeme dekontu veya ekstresi                                        
2-Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatın gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı, vergi borcu bulunmadığına dair yazı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı                                                                                                      

3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi    
4-İcra Ödemelerinde  İcra Müdürlüğü yazısı

5 İŞ GÜNÜ

8

Bütçe Gelirleri Tahsilatı (Şartname Ücreti)

1-İhale ilanı veya ihale kayıt numarası, işin adı ve ihaleyi düzenleyen birimin adını içeren bilgi

2-Davet Usulü ile ilgili ihalelerde davet yazısı

20 DAKİKA

9 Teminat Mektubu / Nakit Teminat Alımı ve İadesi

1-İlgili Harcama Biriminden alınan teminat iadesinde sakınca yoktur yazısı.

2-Mevzuata göre Vergi Borcu / SGK Prim Borcu Yoktur yazısı

 

10

Sözleşme / Karar Pulu Tahsilatı

Sözleşme veya karar taslağı.(Vezneye yatırılan hallerde)

 

10 DAKİKA

11

KDV Tevkifatı / Gelir Vergisi Stopajı Tahsilatı

Fatura/Harcama Pusulası

5 DAKİKA

12

Hakediş Bedeli Ödemeleri.(Özel Hesap Dahil)

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler (Harcama biriminden ilgili evrakların Mali Hizmetler Birimine teslimini müteakip ödenek ve nakit durumunun uygun olması halinde 'Hizmetin Tamamlanma Süresi' sütunundaki bilgiler geçerlidir.)

4 İŞ GÜNÜ

13

Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergi Kesintileri Dökümü

1-İlgilinin ödemeyi yapan mali hizmetler birimi adına düzenlemiş olduğu dilekçesi

2-Kesinti yapılan ödemelerin fatura seri ve sıra numarası bilgileri

3-İlgilinin T.C.Kimlik (Gerçek kişi) veya diğer hallerde vergi kimlik numarası (Tüzel kişi)

1 İŞ GÜNÜ

14

Bütçe Gelirlerinden Ret veya İade ( öğrencilere yapılan İadeler)

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler (Harcama biriminden ilgili evrakların Mali Hizmetler Birimine teslimini müteakip ödenek ve nakit durumunun uygun olması halinde 'Hizmetin Tamamlanma Süresi' sütunundaki bilgiler geçerlidir.)

4 İŞ GÜNÜ

15

İlama Bağlı Borçlar (Üniversite Tüzel kişiliği ile davası görülen gerçek ve tüzel kişiler lehine sonuçlanan dava kararlarına ait ödeme emirleri.)

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler (Harcama biriminden ilgili evrakların Mali Hizmetler Birimine teslimini müteakip ödenek ve nakit durumunun uygun olması halinde 'Hizmetin Tamamlanma Süresi' sütunundaki bilgiler geçerlidir.)

4 İŞ GÜNÜ

16

Kira Bedeli Ödemesi

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler (Harcama biriminden ilgili evrakların Mali Hizmetler Birimine teslimini müteakip ödenek ve nakit durumunun uygun olması halinde 'Hizmetin Tamamlanma Süresi' sütunundaki bilgiler geçerlidir.)

4 İŞ GÜNÜ

17

Kamu Kurumlarına Yapılan Ödemelerle İlgili dökümün İnternet Ortamında e-mail veya Talep Halinde çıktı Verilmesi

İstenilen kurum ödemelerine ilişkin bilgiler (Kamu Kuruluşlarının telefon veya mutemetlerinin talebi.) Örnek : Ödemesi yapılan su tesisatına ilişkin Tesisat ve Fatura numarası.

1 İŞ GÜNÜ

18

Kira Bedeli Gelirleri

Üniversitemiz ile yapılan sözleşme şartlarına göre kira ödeme süresi içinde yatıran kişi, ilgili ay/aylar, ve diğer açıklamaları belirtmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılır.

10 DAKİKA

19

Gerçek kişiler, Tüzel Kişiler veya Kurumlar tarafından yapılan nakit bağış gelirleri

Nakit bağışın mahiyetinin, konusunun ve miktarın belirtildiği bağışçının beyanı

10 DAKİKA

20

Kiralanan Yerlere Ait Enerji Gideri Tahsilatları

Üniversitemiz ile yapılan sözleşme şartlarına göre kiralanan yerlerde kullanılan elektrik, su, doğalgaz giderlerin tesbit edilen kullanım tutarlarının beyanı

10 DAKİKA

21

Bilgi Edinme Başvuru Ücreti

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Üniversitemiz görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belge sağlanması için başvuruda bulunan kişi için T.C. Kimlik numarası tüzel kişilik ve kurumlar için vergi kimlik numarası ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırır.

10 DAKİKA

22

Kurum Dışı Görev Yollukları

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde istenilen belgeler

4 İŞ GÜNÜ

23

Kıdem/Tazminatı Yolluk

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde istenilen belgeler

4 İŞ GÜNÜ

24

Telif Ücreti Ödemesi(Kurum Dışı)

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler (Harcama biriminden ilgili evrakların Mali Hizmetler Birimine teslimini müteakip ödenek ve nakit durumunun uygun olması halinde 'Hizmetin Tamamlanma Süresi' sütunundaki bilgiler geçerlidir.)

4 İŞ GÜNÜ

25

Banka İşlemleri(8-9--10-18-19-20-21 maddelerde geçen nakit tahsilat ve nakit teminatın bankaya yatırılması)

Sayılan sıra no.lardaki karşılığının tam ve eksiksiz dekontta yeralması şartıyla Türk-Alman Üniversitesinin Halk Bankası TR22 0001 2009 8660 0006 0000 69 IBAN nolu hesabına yatırılabilir.

15 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat yeri:

 

İkinci Müracaat yeri:

 
İsim:                           Hatice İNCEGİL      İsim:      Harun CEYLAN
Unvan: Daire Başkan V. Unvan: Genel Sekreter 
Adres: Rektörlük Binası  Adres: Rektörlük Binası
Telefon: (0216) 3333591 Telefon: (0216) 3333032  
Faks: (0216) 3333038 Faks: (0216) 3333031
E-Posta: hatice.incegil@tau.edu.tr